Utlysning av midler fra Meltzerfondet for 2014.

http://meltzerfondet.no/

Det lyses ut midler til følgende:
–       Studenter og P.h.d.-kandidater kan søke om prosjektstipend.
–       Ansatte (forskere) kan søke om støtte til forskningstermin eller vitenskapelige reiser.

Søknadssystemet åpner fredag 24. oktober: http://fond.app.uib.no/main/

Meltzerfondets priser:  Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Merk at det i 2013 kan det nomineres til æresprisen: http://meltzerfondet.no/hovedsiden/fondets-priser/

Ansatte kan også søke Bergen Universitetsfond om støtte til formidling og publisering av forskningsresultater,
samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser ol. www.uib.no/fond

Søknadsfrister: 1. desember 2013. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *