Invitasjon/Invitations Fluidigm Hyperion Imaging system- 2 November

Til alle interesserte

Kjernefasilitetet i Flow Cytometry vil gjerne invitere deg til seminar 2 November.

Program: Fluidigm Seminar NO 02-11-2017

Fluidigm og AH Diagnostics kommer på besøk og vil fortelle oss om den nye imaging modulen deres.

Imaging Mass Cytometry muliggjør analyse av > 40 parametre i vevseksjoner, frysesnitt, formalin fix parafin støpte snitt og celler fra utstryk, ved bruk av metall merkede antistoffer og rutinemessig immunhistokjemiske metoder.

To all interested

The core facility of Flow Cytometry would like to invite you to a seminar on the November 2nd.

Fluidigm and AH Diagnostics are coming to visit and will tell us about their new imaging module.

Imaging Mass Cytoemtry enables analysis of > 40 parameters in tissue sections, freeze sections, formalin fix parafine embedded sections and cell smears, using metal labeled antibodies and routine immunohistochemical methods.

Please join us on the 2nd of November

 

Regards
Brith Bergum

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.