Om / About

På denne siden vil all felles informasjon instituttet mottar pr. e-post, bli lagt ut en gang per uke. Siden er kun tilgjengelig fra datamaskiner knyttet til UiBs nett.

Ansatte vil få en ukentlig påminnelse. Denne informasjonskanalen vil derfor i stor grad erstatte de tidligere løpende e-poster med slik informasjon.

Ansatte vil formelt være informert om all informasjon som legges ut på denne siden.

*******

On this page common information sent to MBI by e-mail, will be made available weekly. These pages are only accessible for computers on the UiB network.

Weekly reminders will be sent by e-mail, keeping all employes informed. This page will thus largely replace the previous stream of e-mails with such information.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *