Månedlige arkiver: oktober 2016

Utlysning av Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Universitetet i Oslo lyser ut en pris fra stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske «centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering». Søknadsfristen er 15. januar 2017. Les videre