Månedlige arkiver: juli 2014

Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2015

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. I stiftelseserklæringen § 7a) er det fastsatt bl.a. følgende oppgave for Stiftelsen:

  • Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
  • Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen -, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.

Les videre