Månedlige arkiver: august 2014

MNT-konferansen 2015 – Call for papers

mntkonferansen_2015_-_call_for_papers

Våren 2015 arrangeres MNT-konferansen ved UiB, og vårt fakultet er vertskap for konferansen (holdes i Vitensenteret).

MNT-fagmiljøer (på avdelings/fakultetsnivå) som forplikter seg til å levere bidrag til konferansen mottar fra NOK 50000-100000 (avhengig av fagmiljøets størrelse) i støtte til sitt arbeid med aktiviteter som skal bidra til økt gjennomstrømning i realfag og teknologi.

Les videre

Forskning på tvers – UH-nett Vest utlysning forskningssamarbeid 2014

UH-nett Vest har som et viktig formål å fremme forskningssamarbeid mellom institusjonene Høyskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Høyskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetet i Bergen (UiB). Midlene til forskningssamarbeid skal stimulere til utvikling av forsknings på tvers i UH-nett Vest.

Frist: 15. september 2014

UH-nett Vest utlysning