Månedlige arkiver: mai 2017

Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiB / Work Environment Survey at UiB

Vi minner om Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK).  Alle ansatte skal ha fått en personlig e-post med informasjon og link til spørreskjemaet fra denne adressen: ark-kontakt@ntnu.no

Det er frivilig å gjennomføre undersøkelsen, men vi håper flest mulig vil ta seg tid til å gjøre det. Les videre

Invitasjon til arbeidsseminar om rekruttering og gjennomføring av studieprogram ved MatNat

Til alle kolleger og studenter

Vi ønsker å invitere ansatte og studenter til et åpent arbeidsseminar om rekruttering til og gjennomføring av våre bachelor- og integrerte masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Arbeidsseminaret er fra kl 12.30-15.30, tirsdag 9. mai, i auditorium 5 i Realfagbygget. Les videre

Call for nominations for the 2018 Novozymes Prize

I hereby forward the call for nominations for the 2018 Novozymes Prize.

The purpose of the Novozymes Prize is to raise awareness of basic and applied biotechnology research.

The awardees must have a current position at a public or non-profit research institution in a European country, but awardees can have any nationality.  Les videre

Informasjon om valg av kandidater til fakultetsstyret

Til alle stemmeberettigede ved valg på kandidater til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har ni medlemmer. Fakultetsstyret fatter blant annet vedtak om strategiske planer for forskning og utdanning, budsjett og tilsettinger.

Informasjon om valget til fakultetsstyret finner du på http://www.uib.no/matnat/105273/valg-av-medlemmer-til-fakultetsstyret  Les videre