Månedlige arkiver: mai 2014

Fagseminar om fusk og plagiat 19. juni 2014

Den samlede studieadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står bak denne serien av seminar. Hensikten er å bidra til kompetanseheving gjennom utveksling av erfaringer, viktig litteratur og ideer.

Les videre

Is science gendered? Summer course – EEA Grants – TO BE DISSEMINATED

Dear all

From Universidad Complutense de Madrid and in cooperation with Norwegian and Icelandic institutions, as well as with various Spanish ministries, among them the Ministry of Health, Social Affairs and Equal Opportunities, we are organizing a summer course entitled «Is science gendered? Reflections and experiences from the Norther and Southern Europe». Les videre