Kategoriarkiv: Stipender / Stipends

Utlyste stillinger ved MBI / Vacancies at MBI

3 stillinger er nå under utlysning ved MBI: 2 stipendiatstillinger (4 år) og et professorat (etter Rein).  Dere må gjerne videreformidle utlysningene til potensielle kandidater!

There are at present three vacancies at MBI.  Two research fellow positions ( 4 years) and a full professorship to replace Rein on his leave to Oslo. Feel free to distribute the calls to potential candidates! Les videre

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2016/2017

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. Man finner mer informasjon om undervisningsutveksling ved UiB på denne siden: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet Les videre

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2016/2017

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling) i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes meir informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet Les videre