Månedlige arkiver: juli 2016

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ undervisningsmobilitet 2016/2017

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet), i tillegg til studentstipend. Man finner mer informasjon om undervisningsutveksling ved UiB på denne siden: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet Les videre

Utlysning av stipendmidler for Erasmus+ ansattmobilitet 2016/2017

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansatte (ansattutveksling) i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes meir informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet Les videre