Månedlige arkiver: juni 2014

Organisasjonsutviklingsprosjekt UiB

uiblogo

Rektoratet har som et av sine mål å sørge for at universitetets organisasjon, administrative tjenester og støtte til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. Høsten 2013 ble det som kjent besluttet å sette i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt, for å utvikle de sentraladministrative tjenestene.

Følg med på utviklingen på prosjektets egen nettside.

MCB Introductory course and course on Publishing in peer-reviewed scientific journals

pizap.com14024785396511_cropped
The MCB Introductory course starts with a 2-day workshop at Glesvær September 8-9, and continues with site visits at the partner institutions of MCB the following 5 Mondays.  The intro course is mandatory to become a member of MCB.  Application deadline: August 31.

The yearly MCB course on Publishing in peer-reviewed scientific journals is held September 1-3.  Members of MCB have priority.  Application deadline: August 20

For further details see the MCB website

Egenarkivering og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver i BORA (Bergen Open Research Archive)

Alle masteroppgaver skal som hovedregel leveres elektronisk og beståtte oppgaver bør gjøres tilgjengelig i BORA etter samtykke fra forfatter. Dette ble vedtatt i Utdanningsutvalget allerede høsten 2006.

MBI er dårligst i klassen, og har av 95 mulige kun én masteroppgave i BORA (basert på tall fra 2008-2013). Se hele oversikten her.

Fra lesesalen på MBI Les videre