Månedlige arkiver: august 2015

Guest seminar 24 August – Vera Gorbunova

Gorbunova

Vera Gorbunova, professor at the Department of Biology, University of Rochester, is visiting MBI to serve as opponent for Magali’s PhD defense.  Happily she has also agreed to give the following guest lecture:

Longevity mechanisms in the naked mole rat and other long-lived mammals

Monday 24 August, 14:00 at N-terminalen

Host: Mathias Ziegler

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk- naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 – påminning

N.B. Merk at utlysningen også åpner for søknad om forskningsmidler – inntil 500.000NOK per år i inntil 3 år.

From: Gry Kolbjørnsen [mailto:gry.kolbjornsen@admin.uio.no]
Sent: Friday, April 17, 2015 10:13 AM
To: Gry Kolbjørnsen
Subject: [POST@uib.no] Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2016 Les videre