Månedlige arkiver: februar 2015

Informasjon om PES og POS midler

Det kan nå søkes om prosjektetableringsmidler (PES) og posisjoneringsmidler (POS) fra Norges forskningsråd / Universitetet i Bergen. Det kan søkes om PES-midler for forskere som skal søke på konkrete utlysninger under EUs Horisont 2020 med frist i løpet av 2015, og om POS-midler for forskere som skal posisjonere seg mot søknader i EUs H2020 rammeprogram. Les videre