Månedlige arkiver: mars 2015

INTPART-programmet – søknadsfrist 27.mai

From: Bjørn Erik Andersen
Sent: Friday, March 06, 2015 9:44 AM
To: Kirsten Moen; Toril Ivarsøy; Nils Gunnar Songstad; Kari Nordvik; Birgit Falch; Randi Sæbøe….
Subject: NFR/SIU utlyser 70 mill kr i nytt internasjonalt partnerskapsprogram – INTPART

NFR og SIU utlyser nå i fellesskap midler i det nye  INTPART-programmet (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning). Les videre

Invitasjon til informasjonsmøte 27. mars om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB.

From: Kari Fuglseth
Sent: Tuesday, March 17, 2015 12:54 PM
To: EiA (post@eia.uib.no); FA (post@fa.uib.no); KA (post@form.uib.no); OKA (post@oka.uib.no); POA (post@poa.uib.no); Postmottak_It-avd; post@sa.uib.no; Postmottak_UB; HF …..
Subject: [POST@mnfa.uib.no] Invitasjon til informasjonsmøte om organisasjonutviklingsprosjektet fredag 27.mars Les videre

EuroEnviro 2015 – Catalysts of Change

Turn your ideas into action.

In Gothenburg, Sweden, 2 – 10 May 2015, 50 international and 10 swedish students will get together to make the world a better place. Through seven days of inspiring workshops, lectures and conversations we will explore what really lies between vision and action. We look at the catalysts of change – and become change agents ourselves. Les videre