Utlysning MELTZERFONDETS PRISER

Kjære alle sammen!

Jeg vil henlede oppmerksomheten til mars 2014 og utdelingen av Meltzerprisene. Frist for å nominere til prisene er 1.12. HUSK at det i 2014 også skal deles ut en ærespris.

Nominer kandidater til Meltzerfondets priser!

Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling
Merk at i 2013 kan det nomineres til æresprisen: http://meltzerfondet.no/hovedsiden/fondets-priser/
Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Søknadsfrist: 1. desember 2013.

 L. Meltzer Høyskolefond in English : http://meltzerfondet.no/hovedsiden/english/

Bergen University Fund in English: http://www.uib.no/ledelsen/en/field-of-work/bergen-university-fund

Med hilsen
Anne Lise
Professor Anne Lise Fimreite
Prorektor/Deputy Rector
Universitetet i Bergen/
University of Bergen

Adresse/adress:
Postboks/P O box 7800
N-5020 Bergen
Besøksadresse/visiting adress:
Muséplass 1
Bergen

Telefon/Phone: +4755583293
Mobil/Mobile Phone:mob: +4790083619

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.