EFYE2015 (European First Year Experience Conference) – Studentene skal lykkes!

Unik mulighet i Bergen

Bli kjent med hvordan man arbeider med utfordringene rundt om i Europa. (Og i noen andre land i resten av verden)

  • Konferansen er åpen og brukes av alle grupper ansatte og studenter ved lærestedene og samskipnader.
  • Som underviser vil du her kunne møte og kunne lytte til andre som ser på sin egen undervisning
  • Studieadministrativt ansatte vil møte andre som arbeider med konkrete prosjekt som tilrettelegger for at studentene lykkes.
  • Utdanningsledere vil møte kolleger som arbeider med å utvikle sine læresteder
  • Det er meldt inn 70 ulike presentasjoner.
  • Vincent Tinto blir en av de sentrale foredragsholderne – (Dette er den mest siterte forskeren på frafallsproblematikk i verden)
  • Det legges spesielt opp til at deltagerne skal bli kjent med andre som arbeider på samme felt for å utveksle erfaringer. Personer som for mange blir ressurspersoner man kan kontakte i ettertid.
  • Mottakelsen vil være i Håkonshallen og middagen på Fløyen.

Se mer om konferansen her: http://www.uib.no/en/efye_2015
Beste hilsen

Harald Åge Sæthre
Prosjektleder
Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *