Utlysning av midler fra Meltzerfondet for 2015.

http://meltzerfondet.no

(The Meltzer foundation provide support for students, ph.d.-candidates and staff. For information in English, see the link at the bottom of the page.)

Det lyses ut midler til følgende:

  • Studenter og P.h.d.-kandidater kan søke om prosjektstipend
  • Ansatte (forskere) kan søke om støtte til forskningstermin eller vitenskapelige reiser.

Søknadssystemet er åpnet: http://fond.app.uib.no/main/

Meltzerfondets priser:  Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser: http://meltzerfondet.no/hovedsiden/fondets-priser/

Ansatte kan også søke Bergen Universitetsfond om støtte til formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser ol. www.uib.no/fond

(The Bergen Universitetsfond supports dissemmination and publication of scientific results, and provide support for scientific conferences and meetings.  See more info on their English pages, see link below)

Søknadsfrist: 1. desember 2015.

meltzer

Meltzer Høyskolefond in English : http://meltzerfondet.no/hovedsiden/english/

Bergen University Fund in English: http://www.uib.no/ledelsen/en/field-of-work/bergen-university-fund

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *