Mat.nat.-fakultetets legater og fond for 2014

Minner om søknadsfristen 1. desember / Please remember the application deadline December 1st

Utlysning, søknadsskjema og vedtekter finnes på fakultetets hjemmeside: http://www.uib.no/matnat/forskning/fond-og-legater.

The announcement text, application form and regulations can be found at the Mat.Nat.-faculty website: http://www.uib.no/matnat/en/research/funds-and-legacies

Med vennlig hilsen
Malene Rødseth
Førstekonsulent, økonomi
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Universitetet i Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.