MATBIT – NYHETSBREV OG SØKNADSFRIST 4. FEBRUAR

Vedlagt er MABIT nyhetsbrev 03/15.

MABIT ønsker å informere om prosjekter som har fått innvilget støtte til næringsrettet FoU.

Vi minner om søknadsFrist til MABIT som er TORSDAG 4. februar 2016

MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i Nord-Norge.

MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri.

MABIT har 3 prioriterte satsingsområder:

  1. Bioprospektering
  2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
  3. Utnyttelse av marine restråstoff

AKtuelle søkere vil være:

  • Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
  • Andre norske eller utenlandske bedrifter i samarbeid med FoU-miljøene i Nord-Norge.
  • Forskningsmiljøene i Nord-Norge.
  • FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.

MABIT mottar offentlige bevilgninger fra våre finansieringskilder for 1-2 år av gangen.
Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).

Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder på www.mabit.no

Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut. Det er ikke nødvendig/ønskelig at dere leverer separat prosjektbeskrivelse.

Søknadsskjema, maks 10 sider, og alle vedlegg lagres som én pdf-fil  og sendes til mabit@norinnova.no

Ta gjerne kontakt før innsendelse av prosjektsøknad.

 

Med vennlig hilsen / Best Regards
PhD Victoria S. Paulsen
Koordinator MABIT-programmet
Mob: +47 907 94 606

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *