Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler gjennom Open Call 2017

(Scroll down for English text)

Kreftforeningens utlysning av forskningsmidler er nå kunngjort. Det kan søkes om rammebevilgninger for kreftrelaterte forskningsprosjekter innen alle forskningsdisipliner.

Kreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om midler til forskningsprosjekter med budsjett på 1-12 millioner kroner og varighet mellom ett og fire år. Minst en stilling må knyttes til prosjektet, og det er også mulig å inkludere driftsmidler.

Se Retningslinjer for søkere og Retningslinjer for evaluering for mer informasjon.

Søknadsfristen torsdag 1. juni 2017 kl. 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via søknadsportalen. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Vi benytter anledningen til å minne om muligheten for å søke om kongresstøtte gjennom Tannlege Olaf Aase og frues legat. Vennligst se her for mer informasjon.

 

______________________________________

 

Dear project managers,

The Norwegian Cancer Society’ welcomes proposals to Open Call 2017 

The Norwegian Cancer Society’s open call for research proposals is now active. We welcome proposals for research grants within all cancer-related research disciplines.

The Norwegian Cancer Society invites proposals for research projects with budgets ranging from 1-12 million NOK, where projects may last from one to four years.  At least one position must be included in the proposal, and it is possible to include running costs. However, please take into account that it is not possible to apply for running costs only.

See Guidelines for applicants and Guidelines for evaluation for more information.

The application deadline of June 1st at 13.00 (1pm) is absolute. The Norwegian Cancer Society will only accept applications submitted through the application portal. Proposal and attachments must be written in English.

We look forward to receiving your proposal!

We take this opportunity to remind you of the opportunity to apply for conference support through the legacy of «Tannlege Olaf Aase og frues legat”. Please see here for more information.

Kind regards,
Norwegian Cancer Society
Research Administration

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *