Prisen Årets Hordalending 2017

For å løfte fram den eller dei som gjer ein ekstraordinær innsats for fylket som heilskap, lyser Hordaland fylkeskommune ut pris for Årets Hordalending 2017. Årets Hordalending er ein pris som femner alle område av samfunnet.

Prisen skal løfte fram ekstraordinære prestasjonar, handlingar og engasjement hos personar, lag, foreiningar eller verksemder med tilknyting til Hordaland.

Dei som kan foreslå kandidatar til prisen:

  • Medlemmene i fylkestinget
  • Kommunestyra i Hordaland
  • Staglege etatar i Hordaland
  • Nærings- og arbeidslivet sine organisasjonar
  • Registrerte interesseorganisasjonar*
  • Utdanningsinstitusjonar
  • Regionråda i Hordaland
  • Juryen for prisen

*Interesseorganisasjonar – alle typar organisasjonar som er registrert i Brønnøysundregisteret

Frist for å melde inn kandidatar er 1.november 2017.

For meir informasjon om prisen og korleis du skal melde inn kandidatar sjå:

www.hordaland.no/hordalending

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Agnes Mowinckelsgate 5 | Postboks 7900 | 5020 BERGEN
www.hordaland.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *