Kurs i SurveyXact

Hei,

HR-avdelinga inviterar til kurs i SurveyXact. SurveyXact er programmet UiB brukar for utføring av spørjeundersøkingar (t.d. medarbeidarundersøkingar, kursevaluering m.m.).

Kursa gjer ei innføring i korleis eit spørjeskjema opprettast i SurveyXact, korleis spørjeskjema kan distribuerast, og korleis resultata hentast ut og analyserast. I desse kursa vil det vere særskilt fokus på analysering av resultat.

Det er sett opp to kurs; den 06. oktober og den 28. november.

OBS: Alle UiB-tilsette har tilgang til SurveyXact igjennom Feide. Dersom du ynskjer å ta kurset, og ikkje har brukt SurveyXact før er ynskjeleg at du loggar deg på nokre dagar før kurset startar. Dette er for å aktivere din brukar, slik at det vert mogleg å gje deg tilgang til kursdatabasen. Logg inn via Feide HER.

Grete Birkenes

Førstekonsulent, HR-avdelinga

Universitet i Bergen

Nygårdsgaten 5, 6. etg.

T: 55 58 29 96

M: +47 900 34 153

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *