Nyhetsbrev fra SIU

SIU
Smir europeiske bånd med vgs-samarbeid

Elevutveksling med skoler i Finland, Tyskland og Nederland har gitt Setesdal videregående skole nye muligheter.
– PC’ene på Valle er antikke. Her er det state-of-the-art datamaskiner hvor vi har mulighet til jobbe med tegneprogrammer og 3D-printer. Jeg tror absolutt at dette er noe av det jeg kan få mest utbytte av her og det er teknologi jeg vet de bruker der jeg ønsker å søke jobb, sier Christian Pedersen (24) fra Korgen.
Sammen med Chris Helgemo (20) fra Trondheim er de på tre måneders Leonardo mobilitetsopphold ved Zeichenakademie Hanau utenfor Frankfurt. Den tyske skolen er et lærested for gullsmedutdanning, både som teknisk fagskole, mesterskole, yrkesskole og videregående.
Les hele saken her

Erasmus+ gir nye europeiske muligheter
EUs program for livslang læring (LLP) avsluttes i 2013 – og etterfølges fra 1. januar 2014 av Erasmus+. Budsjettet for perioden øker med hele 40 prosent, til 14.5 milliarder euro.

Knyter band med partnarar i andre land
Høgskulen i Volda satsar på Erasmus lærermobilitet for å knyte band med partnarinstitusjonane sine, og lære meir om dei. – Å reise ut gjer meg til ein betre lærar, seier førsteamanuensis Thomas Lewe.

Seminar: Høyere utdanning i BRIKS-landene
Hva kjenner utviklingen av høyere utdanning i BRIKS-landene? Hvordan endres den i takt med den økonomiske veksten? Og hvilke nye utfordringer følger av veksten?

Les om internasjonalisering av grunnopplæringen 
Den nye utgaven av SIU-magasinet inneholder artikler og reportasjer om internasjonalt samarbeid i grunnskole, vgs. og voksenopplæring.

Erasmus+ for skoler og barnehager
Erasmus+ rommer mye av det samme som LLP har gjort, men også mye mer. Skoleutvikling og større fleksibilitet er sentrale stikkord.

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen
De som kjenner Leonardo da Vinci-programmet fra før, vil gjenfinne det aller meste i Erasmus+ for fag- og yrkesopplæringen. Men flere nyheter kommer.

Inspirasjonsseminar om Brasil 
Ønsker din institusjon å vite mer om akademisk samarbeid med Brasil? Da kan du melde deg på inspirasjonsseminaret som SIU og Universitetet i Oslo arrangerer over nyttår.

Ny allianse utdanning-forsking
Noreg bør samarbeide meir med dei nye, økonomiske stormaktene om forsking og utdanning, meiner regjeringa. SIU og Forskingsrådet tek opp hansken.

Statsbudsjettet 2014
Regjeringen foreslår å øke grunnbevilgningen til SIU med 10 millioner, til vel 67 millioner i 2014. Midlene er hovedsakelig for å møte kravene fra deltakelse i Erasmus+ i 2014 og for å styrke SIU som kompetansesenter for sektoren.

Kalender

Kalender

01.11.2013 Søknadsfrist: Institusjonsstøtte – Norgeskunnskap i utlandet
01.11.2013 Søknadsfrist: Nordisk-russisk samarbeid
01.11.2013 Søknadsfrist for å arrangere Pestalozzi-seminar
07.11.2013 Registrering: CBIE 2013
08.11.2013 Påmeldingsfrist: Nasjonal konferanse om rankinger
15.11.2013 Søknadsfrist utvikling av internasjonale fellesgrader
15.11. 2013 Søknadsfrist: Nordisk Master Programme
28.11.2013 Seminar om høyere utdanning i BRIKS-landene
16.12.2013 Søknadsfrist: Nordområdeprogrammet
10.01.2014 Inspirasjonsseminar om Brasil
Flere datoer Pestalozzi, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci

Om SIU
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD), lokalisert i Bergen. SIU er eit kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet i utdanningsløpet, samt samordne tiltak på nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningsliner for politikken på feltet. Senteret er Noregs kontor for internasjonale program og tiltak for fleire offentlege oppdragsgjevarar, samt program mot grunnopplæringa. SIU har og ansvar for å profilere Noreg som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskarar.

Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim | (c) SIU
http://www.siu.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.