Endringer i søknadsfrister til Norges forskningsråd inkludert FRIPRO

Fire søknadsfrister i 2018

I 2018 reduserer vi antall søknadsfrister fra seks til fire. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er blant ordningene som er berørt.

De fire søknadsfristene i 2018 blir:

  • 14. februar
  • 25. april
  • 12. september
  • 10. oktober

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST). Som tidligere vil også enkelte utlysninger motta søknader løpende.

Mer informasjon om Forskningsrådets søknadsfrister.

FRIPRO får søknadsfrist 25. april.

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) har tidligere hatt søknadsfrist i månedsskiftet mai/juni, men vil i 2018 bruke søknadsfristen 25. april kl. 13.00 CEST.

Følg med på FRIPROs nettsider der det vil bli lagt ut mer informasjon om neste års utlysninger.

Skrevet av:Knut Dirk van der Wel